ފަހުގެ

ޚަބަރު

މުލައް، ދިއްގަރު އަދި ކޮޅުފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މ. މުލަކާއި ދިއްގަރާއި ކޮޅުފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން އާއި އީއައިއޭ ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އިން...

ވާހަކަ

ލުއި މަޢުލޫމާތު

ސިޔާސީ

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކެއް ނުކުރަން –...

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ނެރުނު ރިޕޯޓް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށާއި އެރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކު ނުކުރާކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ފެރީ ނިޒާމް ހުއްޓި ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުގައި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުން ބަންދުން ރައްޔިތުން ނެރެދެއްވިއެވެ. އެއާއެކު ހެޔޮއަގެއްގައި އެއްްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ފަހިވެ، ރައްޔިތުން...

ދީން

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ...

ކުޅިވަރު

މުލީ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ހޯލު ކެރަމް އިންޑޯ ހޯލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

މ. މުލީ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ހޯލު ކެރަމް އިންޑޯ ހޯލަކަށް ބަދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. India-Maldives Test Series 2019...