މ. އަތޮޅުގެ 22 ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތް މ. ދިއްގަރުގައި ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު ދިއްގަރު ސްކޫލުގައި ފެށި މި މުބާރާތުގައި މ. އަތޮޅު ދިއްގަރ މަޑުއްވަރި، މުލައް އަދި މުލިން ޖުމްލަ 28 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެއެވެ.

މާދަމާގެ ނިޔަލަށްކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިގައި 24 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވާއިރު ނުބަލައި ކިޔުމުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވަނީ 4 ދަރިވަރެކެވެ.

 

ޝެއަރކުރައްވާ