ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަހުރުވެރި ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު މުލީ ގައި ހުންނަ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުލީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެމުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިތުރުން ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހެވެ/

 

ޝެއަރކުރައްވާ