މީމު.އެމްވީ

627 POSTS 0 ކޮމެންޓް

މުލަކު ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މުލަކު ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ރޭ ހިންގި...

އެމްޕީ އިބްރާހިމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަދި މިހާރުވެސް މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާ އިބްރާހިމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ....

މުލަކު ބޯޓް ޔާޑުގައި ރޯވެ ގެއްލުންވެއްޖެ

މ. މުލަކު ބޯޓު ޔާޑުގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މުލަކު ބޯޓު ޔާޑު ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ ރޭ ފަތިހު...

ކާމިޔާބާއެކު އިކްރާމް ދިއްގަރަށާއި މުއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރަށާއި މުއްޔަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިބްރާހިމް ނަޞީރު މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ާމިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި މުލަކު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި އިބްރާހިމް ނަޞީރު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އިކްރާމް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި އިކްރާމް ޙަސަން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ. އިލެކްޝަން...

އޮންލައިން ނޫސް ވަގުތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޕޯލުން ދިއްގަރު ދާއިރާއިން އެންމެ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން  އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ "ވަގުތު" އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ރައްޔިތުންގެ އަޑު"، ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުން އަޙްމަދު ނާޒިމް ކުރިހޯދަވައިފިއެވެ.

މ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިރައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

މ. އަތޮޅު ދިއްގަރާއި ކޮޅުފުށި އަދި މުލައް ހިމެނޭގޮތަށް ހަތް ރަށެއްގެ ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް ދިއްގަރު އަންހެނުންނާއެކު ވޮލީ ކުޅުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދިއްގަރު ވަޑައިގެން އެރަށު އަންހެން ވޮލީ ޓީމާއެކު ވޮލީ ކުޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސް...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު މުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު މުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މުލަކު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި...