މީމު.އެމްވީ

673 POSTS 0 ކޮމެންޓް

މ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: އެމްޓީސީސީ

މ. އަތޮޅާއި ފ އަދި ދ އަތޮޅަށް ވަރަށް އަވަހަށް ޚިދުމަތް ފަށާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ޓްރާންސްޕޯޓު ޑިޕާޓްމެންޓުންދޭ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ...

ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނި ކުއްޔަށްދެނީ

މ. ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނި "ދުރުރާސްތާ 8" އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުންގެ 85 ފޫޓްގެ...

މީމު އެކްސްޕްރެސްގެ ދަތުރުތައް ޖުލައި 20 ގައި ފަށަނީ

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އައު ފެރީއަކުން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. " މީމު އެކްސްޕްރެސް" ގެ ނަމުގައި ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިފެރީ ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރި،...

މުލަކުގައި ދީނީ ދަރުހެއް ބާއްވައިފި

މ. މުލަކު ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މުލައް ގުޅިގެން ދީނީ ދަރުހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު މުލަކު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި މި ދަރުހުގައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މި...

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިއްގަރުން ދެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިއްގަރުން ދެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދިއްގަރު ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިއްގަރު މަގުލަސްގޭ އުތުރުން އޮންނަ...

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ތިން އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް ބެލުމަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު ތިން އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މ. އަތޮޅު މުއްޔަށާއި...

އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް ހިންގި ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޅ. ނައިފަރު އީކޯ ޔޫތު ޖަމްޢިއްޔާއާ ގުޅިގެން މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ޖުލައި 6 ން 10 އަށް ކުރިއަށް...

ނާލާފުށީ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މ. ނާލާފުށީ އައު އިންޖީނުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިޢުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނިން ދޭ މަޢޫލޫމާތާއި ކުރެހުމާއި ބީއޯކިއުއާ އެއްގޮތަށް ނާލާފުށީގައި...

ނާލާފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނީގެ އިންޖީނު ޓޮޕް އޯވަރހޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މ. ނާލާފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނި "ދުރުރާސްތާ 7" ގެ އިންޖީނު ޓޮޕް އޯވަރހޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއިދާރާއިން ކުރިން އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން...

މުލި އަދި ނާލާފުށި ކޯޒްވޭ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މ. މުލި އަދި ނާލާފުށި ކޯޒުވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ މުލި އަދި ނާލާފުށި ކޯޒުވޭއަކުން ގުޅައިލުމަށް ކުރިއަށް...