Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 70
މީމު.އެމްވީ | #Meemu - Part 2

މީމު.އެމްވީ

679 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިއްގަރުން ދެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިއްގަރުން ދެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދިއްގަރު ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިއްގަރު މަގުލަސްގޭ އުތުރުން އޮންނަ...

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ތިން އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް ބެލުމަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު ތިން އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މ. އަތޮޅު މުއްޔަށާއި...

އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް ހިންގި ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޅ. ނައިފަރު އީކޯ ޔޫތު ޖަމްޢިއްޔާއާ ގުޅިގެން މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ޖުލައި 6 ން 10 އަށް ކުރިއަށް...

ނާލާފުށީ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މ. ނާލާފުށީ އައު އިންޖީނުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިޢުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނިން ދޭ މަޢޫލޫމާތާއި ކުރެހުމާއި ބީއޯކިއުއާ އެއްގޮތަށް ނާލާފުށީގައި...

ނާލާފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނީގެ އިންޖީނު ޓޮޕް އޯވަރހޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މ. ނާލާފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނި "ދުރުރާސްތާ 7" ގެ އިންޖީނު ޓޮޕް އޯވަރހޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއިދާރާއިން ކުރިން އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން...

މުލި އަދި ނާލާފުށި ކޯޒްވޭ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މ. މުލި އަދި ނާލާފުށި ކޯޒުވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ މުލި އަދި ނާލާފުށި ކޯޒުވޭއަކުން ގުޅައިލުމަށް ކުރިއަށް...

ރިވެލި އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މުހައްމަދު ރައިޝާން އަހުމަދު އާއި ސިފުނާ އިބްރާހީމް!

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދޭ ރިވެލި އެވޯޑް މ. މުލައް/ހުސްނޫވިލާ، މުޙައްމަދު ރައިޝާން އަޙްމަދު އާއި މ. މުލައް/ފެހިވާދީ، ސިފުނާ...

މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މ. ކޮޅުފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މ. އަތޮލޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ގުޅިގެން މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ކޮޅުފުށީ ގައި ހުންނަ އަތޮޅު...

ރަތްމަންދޫ އާއި ދިއްގަރުގައި ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޅ. ނައިފަރު އީކޯ ޔޫތު ޖަމްޢިއްޔާއާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ރަތްމަންދޫ ސްކޫލާއި ދިއްގަރު ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ...

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޅ. ނައިފަރު އީކޯ ޔޫތު ޖަމްޢިއްޔާއާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށާފައިވަނީ މ. ކޮޅުފުށީގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން...