Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 70
މީމު.އެމްވީ | #Meemu - Part 3

މީމު.އެމްވީ

679 POSTS 0 ކޮމެންޓް

މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއްގަރާއި ވޭވަށް

މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން...

ރިލެކްސް ފެރީން މ. އަތޮޅަށް ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ރިލެކްސް ސްޕީޑް ލޯންޗް ފެރީ ސަރވިސްއިން މީމު އަތޮޅަށް ދެމުންދިޔަ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. މީމު.އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ރިލެކްސް ފެރީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި މުޙައްމަދު އަރުސަލް ވިދާޅުވީ މ. އަތޮޅަށް ދެމުންދިޔަ...

މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މ. މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅައިދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ، މ. މުލީގެ އިތުރުން ށ.ފޭދޫ، ޅައިމަގު،...

އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މުލީ...

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކާއި ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފި

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކާއި އިސްލާމް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުން ޖުލައި 4 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށާއި މަޤާމަށް...

މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

މ. މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ވަނީ މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަރްޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ...

މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓްތައް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

މ. މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓްތައް ތަރައްޤީ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ކުޅިވަރާބެހޭ މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓް ތަރައްޤީކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި...

ނާލާފުށީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ނާލާފުށީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ނާލާފުށީ ސްކޫލް ގުޅިގެން މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ...

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު މުލިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މ. މުލީގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށާއި މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު...

ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

މ. ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކޮޅުފުށީގައި 150 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...