އަޙްމަދު އަރީޝް

146 POSTS 0 ކޮމެންޓް

މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

މ. މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އެކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާއަށްކަމަށާއި ވަޒީފާއަށް...

އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ އެކި މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެމްޕީ އިކްރާމްއާ ހިއްސާކޮށްފި

މ. އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީޤެ އެކި މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން، ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ޙަސަންއާ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވި ފޯން ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް...

އެންމެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އެއްކުރުމަށް ފަހު ހަވާލުކުރި ދިހަ ސްކޫލު ތެރޭގައި ދިއްގަރު...

ޕާލޭ ކުރިއަށް ގެންދާ "ޕާލޭ އެއަރ ސްޓްރެޓަޖީ"  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެންމެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އެއްކުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރި ދިހަ ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި ދިއްގަރު ސްކޫލު ހިމެނިއްޖެއެވެ. ޕާލޭ އެއަރ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒުކުރާ ސްކޫލުތަކުގެ...

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށަނީ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ދުޅެހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލުންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް...

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި އިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން – އެމްޕީ އިކްރާމް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އަޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްވުމުގެ މަސައްކަތް މާތް ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު ފަށާފައިވާކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުލަކު ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފި

މ. މުލަކު ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޖޫން...

އެކުވެރި މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް ޙުސައިން ނަހުޒާން، ގްރޫޕް ބައިން އެއްވަނަ ޓީމް...

ދިއްގަރު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުން މި ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި އެކުވެރި މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ މަރިޔަމް ޝޫރާ ޢަލީ ހޮވުނުއިރު ގްރޫޕް ބައިން އެއް ވަނަ...

ފުރަތަމަ ޓާމް ޗުއްޓީއަށްފަހު ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމް ޗުއްޓީ ނިންނާލުމަށްފަހު ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމަށް ސްކޫލުތައް ބަންދުވެ، ޓާމް ޗުއްޓީ ދިމާވެފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހާއި...

މުލަކު ތުރީ އޮން ތުރީ ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތުރީ އޮން ތުރީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މުބާރާތް...

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު މަޑުއްވަރިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މ. ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މ. މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު...