އެޑިޓޯރިއަލް

70 POSTS 0 ކޮމެންޓް

މަރުޙޫމް ޙުސައިން އާދަމް (ދޮންބޭބެ) ގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަނީ

މ. މަޑުއްވަރީ / ގޭޓް، އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން އާދަމް (ދޮންބޭބެ) ގެ ހަނދާނުގައި މަޑުއްވަރީ ޒުވާން ޖީލް (މިޒާޖު) ން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ...

އައިއެފްސީ 2018: ގެލެކްސީ އެފްސީ އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ބްރަދަރސް މެޗު އެއްވަރުވިއިރު، ޖަމިއްޔަތުލް...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ގެލެކްސީ އެފްސީ އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ބްރަދަރސް މެޗު އެއްވަރުވިއިރު، ޖަމިއްޔަތުލް ކޮވިގޯނި އާއި އެފްސީ އިފްހާމްސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ގެލެކްސީ އެފްސީ އާއި ދަ...

އައިއެފްސީ 2018: އެފްސީއެން އާއި އެފްއޯޑީއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ރޭ އެފްސީއެން އާއި އެފްއޯޑީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެ ދެޓީމުންވެސް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެފްސީއެން އާއި އެފްސީ ބާޒު ވާދަކުރިމެޗު...

އައިއެފްސީ 2018: ދަ ގޭންގާއި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ފަށައިފި

މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ މަޑުއްވަރިއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ޓީމުކަމަށްވާ ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނެރޭޝަން...

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ލޯން ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނު ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ލޯނު ސްކީމަކީ އެރަށު ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ...

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފި

މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރަކާއި މެތަމެޓިކްސް އަދި ޖެނެރަލް ސައިންސް ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުން ފެބްރުއަރީ 26 އަދި 28 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތަކެއްގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު...

މަޑުއްވަރި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މަޑުއްވަރި ކައުންސިލުން ބާއްވައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ...

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ އެސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލު މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން...

ރުޤްޔާ ކުރުމަށް އެހީއެއް: ރިޒްޤަށް ނުވަތަ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރުގެ ފަރުވާ

ރިޒްޤަކީ މާތް ﷲގެ އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ދެއްވަވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އެއީ ވަކި މީހަކަށް އެކަން މަނާކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި ވަކިމީހަކަށް އެކަމެއް ހާޞިލުކޮށްދެވޭނެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނީ ރިޒްޤަކީ ﷲ ލިޔުއްވާ...