Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 70
އެޑިޓޯރިއަލް | #Meemu

އެޑިޓޯރިއަލް

61 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ރުޤްޔާ ކުރުމަށް އެހީއެއް: ރިޒްޤަށް ނުވަތަ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރުގެ ފަރުވާ

ރިޒްޤަކީ މާތް ﷲގެ އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ދެއްވަވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އެއީ ވަކި މީހަކަށް އެކަން މަނާކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި ވަކިމީހަކަށް އެކަމެއް ހާޞިލުކޮށްދެވޭނެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނީ ރިޒްޤަކީ ﷲ ލިޔުއްވާ...

ވާހަކަ : ސާރާ ( 10 ވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ހަޤީޤީ ހާދިޘާއަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމާއި ރަށަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ.  އެރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. ދާއޫދު ކޮޓަރިން ނުކުމެ ހާރޫނުގެ ހިލަމެއް ވޭތޯ ބަލާލިއެވެ. ހާރޫނު ނިދާފައޮތްކަން...

ވާހަކަ: ސާރާ (9 ވަނަ ބައި)

ދާއޫދުގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދީ ނިމުމުން ފަރީނާ ދާއޫދޫގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަނެ ގިސްލަގިސްލާފައި ރޯން ފަށައިފިއެވެ. މަގޭ ދާއޫދު މަށަށް ލިބިފައިމިވަނީ ކިރިޔާ.. އެހެން ބުނުމާއެކު ފަރީނާ ހަބަރު ހުސްވެއްޖެއެވެ. އެވަގުތު ދާއޫދު ފަރީނާ...

ވާހަކަ: ސާރާ ( 8 ވަނަ ބައި)

ފަރީނާ.. ރޭގައި އަހަރެންނާ ޖައުފަރަށް ކަނޑުމަތިން ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ކަންތައްތަކަކާ ދިމާވި.. އެވާހަކަ ކިޔައިދޭންވެސް ބިރުގަނޭ..  ފުން ނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު ދާއޫދު ބުންޏެވެ. އަނެއްކާ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްބާ؟ ކިހިނެއްތަވީ؟ ދާއޫދު ނިކަން ކިޔައިދީބަލަ؟ ފަރީނާ...

ވާހަކަ: ސާރާ ( 7 ވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމާއި ރަށަކީ އަސްލެއް ނޭނެވެ. އާދެބަލަ މިތާ އެނދުގައި އޮށޯންނަން. ބައްޕަ ކުޑަކޮށް ކިޔަވާލާނަން. ފަރީނާއަށް އިޝާރާތްކޮށް ހާރޫނު ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ފަރީނާ ދާއޫދުގެ...

ވާހަކަ: ސާރާ (6 ވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމާއި ރަށަކީ އަސްލެއް ނޭނެވެ. ފަރީނާ ބަނޑުބޮޑީތަ؟ ދާއޫދު ހައިރާންކަމާއެކު ސުވާލުކުރިއެވެ. ނޫން.. ނޭނގެ ހިޔެއްނުވޭ.. ދާއޫދުގެ މޫނަށް ބަލާލާފައި ފަރީނާ ޖަވާބު ދިނެވެ. ފަރީނާގެ...

ހިތް ތެޅުނުވަރުން ( 5 ވަނަ ބައި)

ސުކޫލު ނިންމާލުމަށްފަހު ގެއައަށް އައިސް ނަމާދު ކޮށްގެންނިކުމެ މާނިހްގެ މަންމަ ރާޝިދާއާ ސަމާސަ ކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކޮޓަރިއަށްވަދެ އަރާމުކޮށްލުމަށް އެނދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ. އޭރުވެސް މާނިހްގެ ސިކުނޑީގައި ޝިއުރާގެ ހިޔާލުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ދަޢުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް...

ވާހަކަ: “ސާރާ”( ފަސް ވަނަ ބައި)

ދޮރުހުޅުވާލުމާއެކު ފަރީނާ ބޭރަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ފެންނަން ނެތުމުން ފަރީނާ ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ގިފިއްޔަށްވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިގެން ގެއަށް ވަންނަން ބާރުބާރަށް ހިނގާފައި ދިޔައެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަތަނާ ފަރީނާގެ ދެފައި...

ވާހަކަ: ސާރާ ( 4 ވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމާއި ރަށަކީ އަސްލެއް ނޭނެވެ. އަހަރެން މީކާކު ކަން އެނގޭތަ؟ ނޭނގުނަސް އަހަރެންނަކީ ފަރީނާއަށް ހެޔޮއެދޭ މީހެއް…އަހަރެެން މިއައީ އުޙްތާގާތު ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް...

ވާހަކަ: ސާރާ (3 ވަނަ ބައި)

ގޭތެރޭގެ ހަމަހިމޭންކަމުން ފަރީނާގެ ހިތަށް އެކަނިވެރިކަމާ ތޫފާނުގެ ކޮޅިގަނޑު އަންނަން އުޅޭކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭ ފަދައެވެ. ނަމަވެސް އެހާލުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކޮށްލައިގެން ހުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތުމުން ނިދާއެނދުގައި އިށީނދެ ޤުރުއާން...