އައިމިނަތު ޢަޠީފާ

25 POSTS 0 ކޮމެންޓް

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ އެކިމައްސަލަތައް އެންވައިރުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

މ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ އެކި މައްސަލަތައް އެންވައިރުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފިއެވެ. މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް...

މުލަކަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ގާއިމުވެފައި ނެތް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އިސްކަން ދޭނަން –...

މުލަކަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ގާއިމުވެފައި ނެތް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށި...

މ. އަތޮޅުގެ ވަފްދު ޔޫތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ރަށްރަށުގެ ބައެއް ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ވަފްދުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޙްލޫފް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ...

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ރަށްރަށުގެ ބައެއް ކައުންސިލް މެމްބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް...

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ރަށްރަށުގެ ބައެއް ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ވަފްދުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑްގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ހަދާ ހިޔާގަނޑުތައް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ބެން‏ކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑްގެ ދަށުން ދިއްގަރު ސްކޫލުކައިރީގައި ބެލެނވެރިންނާއި ދަރިވަރުން މަޑުކޮށްލަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިޔާގަނޑުތައް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިއްގަރު ކައުންސިލްއާއި ސްކޫލުގެ...

އިލެކްޓްރޯނިކްސްއަށް ޚާއްޞަ ފިހާރައެއް ދިއްގަރުގައި ހުޅުވައިފި

އިލެކްޓްރޯނިކްސް އައިޓަމްސްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދިއްގަރުގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. "ޓޫބިޒް" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ފިހާރައިން އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ލިބެން...

މަޑުއްވަރީގައި ހިނަވާގެ އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މަޑުއްވަރީގައި ހިނަވާގެ އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ...

ކޮޅުފުށީ ނެރުމައްޗަށް ދޯންޏެއް އެރުމާއި ގުޅިގެން ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

މާލެއިން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މ. ކޮޅުފުށި ނެރުމައްޗަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ "ދިނާޝާ"...

މުލަކު ދާއިރާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާނީ ތިން ކެނޑިޑޭޓުން

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މުލަކު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާނެ މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާނީ 3 ފަރާތަކުންކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ.

މުލީ ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

މ. މުލީ ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މުލީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު އެކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާކަމަށާއި މަޤާމަށް...