އިސްމާޢީލް

54 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ކޮވިގޯނި މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ޑީސީޖޭ ފައިނަލަށް

ދިއްގަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ޖަމިއްޔަތުލް ކޮވިގޯނި ބަލިކޮށް ޑީސީޖޭއިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ދިއްގަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗު ޑީސީޖޭ އިން ކާމިޔާބުކުރީ...

ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްސީ ރިއޯ ބަލިކޮށް އެފްއޯޑީ ފައިނަލަށް

ދިއްގަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްސީ ރިއޯ ބަލިކޮށް އެފްއޯޑީ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. އެފްއޯޑީ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ މިރޭ އެފްސީ ރިއޯގެ މައްޗަށް...

ޗެމްޕިއަން އިފްހާމްސް ކެޓިއިރު، ޑީސީޖޭ، އެފްއޯޑީ، ކޮވިގޯނި އަދި ރިއޯ ސެމީއަށް

ދިއްގަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެފްސީ އިފްހާމްސްއަށް ސެމީގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނުއިރު، ޑީސީޖޭ އާއި އެފްއޯޑީ އާއި ޖަމިއްޔަތުލް ކޮވިގޯނި އަދި އެފްސީ ރިއޯ ސެމީ...

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރު އަޙްސަން ނަޢީމް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް...

އައިއެފްސީ 2019: ޗެމްޕިއަން އިފްހާމްސް އާއި ޑީސީޖޭ އަދި ރިއޯ އިން ފެށުން...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ޑީސީޖޭ އާއި އެފްސީ ރިއޯ އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެފްސީ އިފްހާމްސް އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. އައިއެފްސީގެ ކުޅުން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، އިއްޔެ...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ފަށައިފި

މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޚާއްޞަ ފުޓްސަލް މެޗަކުންނެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުބާރާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއެކު ދިއްގަރުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ....

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި 10 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މިއަަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 15 ން 21...

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ކަޕް ބާއްވަނީ

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މ. މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ބުނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް...

އައިއެފްސީ 2019 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެދުރާއްޖެ ތެރެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.