އިސްމާޢީލް

54 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ދިއްގަރާއި ނާލާފުށި އަދި މުލައް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މ. ދިއްގަރާއި ނާލާފުށި އަދި މުލައް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ވޭވަށާއި ރަތްމަންދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަނީ

މ. ވޭވަށް އަދި މ. ރަތްމަންދޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް 21 ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ...

ރެހެންދި ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން “އަބާރަނަ” ހޯދައިފި

މ. މުލަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންތަކެއް ނިސްބަތްވާ ޓީމް ރެހެންދިގެ ފަރާތުން މުލަކުގައި ބޭއްވި ރެހެންދިކަޕްގައި ކުޅުނު މެޗަކުން ބަލިނުވެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަބާރަނަ ހޯދައިފިއެވެ.

ދިއްގަރުގައި ވޮލީ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ދިއްގަރު ކައުންސިލާއި ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ވޮލީ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މާރިޗު މަހުގެ 19 ން 25 އަށް...

ހުސައިން ލަތީފް މެމޯރިއަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޯޅިއަންސް ހޯދައިފި

މުލަކުގައި ބޭއްވި މަރުހޫމް ހުސައިން ލަތީފް މެމޯރިއަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދި ގޯޅިއަންސް ހޯދައިފިއެވެ. ގޯޅިއަންސް މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭކުޅުނު ފައިނަލް...

ހުސައިން ލަތީފް މެމޯރިއަލް ކަޕް: ގޯލިއަންސް އާއި ފޮބިޑެން ސިޓީ ފައިނަލަށް

މުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަރުހޫމް ހުސައިން ލަތީފް މެމޯރިއަލް ކަޕްގެ ފައިނަލުން ދި ގޯޅިއަންސް އާއި ފޮބިޑެން ސިޓީން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ފޮބިޑެން...

ޑީ ލައިސަންސް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ދިއްގަރު ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެއްއޭއެމް އާއި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ދިއްގަރު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ޑީލައިސަންސް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ....

މުއްނި ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ޓީމު ހޯދައިފި

މ. މުލަކު ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަން (މުއްނި) ބޭއްވި "މުއްނި ކަޕް" ދެވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ޓީމު ހޯދައިފިއެވެ....

ޑީ ލައިސަންސް ފުރަތަމަ ކޯސް ދިއްގަރުގައި ފަށަނީ

ދިއްގަރު ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ޑީލައިސަންސް ކޯހެއް ދިއްގަރުގައި ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޑީސީޖޭ އާއި ދިއްގަރު ކައުންސިލް އަދި އެފްއޭއެމް...

އަޒޫރޯ ޓްރެވަލްސްގެ ދަތުރުތައް އަންގާރަ ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އާފެރީ އަޒޫރޯ ޓްރެވަލްސްގެ ދަތުރުތައް އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މީމު.އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން...