އިސްމާޢީލް

54 POSTS 0 ކޮމެންޓް

އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް: އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ކުޅުނު ދެމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ކޭއީސީ ސެމީއަށް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޕޫލް އޭގައި ކުޅުނު ދެމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ކޮޅުފުށި އެކުވެރި ކުލަބުން ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ކޮޅުފުށީ އެކުވެރި ކުލަބުން ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ...

އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީމުއެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ...

އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް އަލުން ފަށަނީ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް އަލުން ކުޅޭގޮތަށް މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އެކޮމިޓީން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއި ކޯޗުންނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންއާއެކު...

އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް: އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ކޭއީސީންވެސް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗު ކޮޅުފުށީ އެކުވެރި ކުލަބުން ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. މުލީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ކޮޅުފުށީ އެކުވެރި ކުލަބުން...

އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް: ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކޮޅުފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކޮޅުފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މުލީގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ކޮޅުފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކާމިޔާބުކުރީ ނާލާފުށި ވޮލީ...

އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފުރަތަމަ މެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު މުލި ވިމެންސް ވޮލީ ކުލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މުލީ ވޮލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު މުލީ...

މުލީ ޓުއަރ އިން ޚާއްޞަ ފެއަރ އެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

މާލެއާއި މ. އަތޮޅާ ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ މުލީ ޓުއަރގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ފެއަރ އެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ މުލީ ޓުއަރ އިން ބުނީ ނޮވެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަންގާރަ...

މަޑުއްވަރިއާއި ރަތްމަންދޫ ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ރަތްމަންދޫން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މަޑުއްވަރި އާއި ރަތްމަންދޫ ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗު ރަތްމަންދޫން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކުޅިވަރު ބިމުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗު ރަތްމަންދޫން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 3-1 ސެޓުންނެވެ. މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެން...

މުލަކަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރު 9 ގައި ފަށަނީ

މުލަކަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބާއްވާ އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު މުލީގައި ފަށާނެއެވެ. މުލީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ހަތް...

“މީނަޝް ކެފޭ” ގެ ނަމުގައި އައު ކެފޭއެއް ދިއްގަރުގައި ހުޅުވައިފި

ދިއްގަރުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އައު ކެފޭއެއް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފިއެވެ. "މީނަޝް ކެފޭ" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ކެފޭ ހުޅުވާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ. ދިއްގަރު ފުޓްސަލް ދަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ މި ކެފޭއިން...