އިސްމާޢީލް

54 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ކޭއީސީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އެފްސީ ފުޓްސަލް ޔުނައިޓެޑް އާއި އެފްސީ...

ކޮޅުފުށީ އެކުވެރި ކުލަބު (ކޭއީސީ) ން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮޅުފުށީގައި ބާއްވާ ކޭއީސީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި    އެފްސީ ފުޓްސަލް ޔުނައިޓެޑާއި އެފްސީ ނިއު ޔުނައިޓެޑް ވާދަކުރާނެކެވެ. މާޗު މަހުގެ 24 ން 30...

ބަސްނާފުށި – ކުޑަކުދިންނަށް ކަމުދާނެ ތަފާތު ފޮތެއް!

ދިވެހި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދޭ އޮންލައިޓް ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ވާހަކަ.ކޮމް އިން ނެރޭ ފުރަތަމަ ވާހަކަފޮތް "ބަސްނާފުށި" ފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކަމުދާނެ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކައަކަށް ވާނެކަމަށް ވާހަކަ.ކޮމްއިން ބުނެފިއެވެ. މީމު.އެމްވީ އާ ވާހަކަދައްކަމުން...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި 14 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މިއަަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 14 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 22 ން 30 އަށް ދިއްގަރުގައި ބާއްވާ މިމުބާރާތުގައި...

އައިއެފްސީ 2018: ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް

މެދުރާއްޖެތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރު މުބާރާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18...