ދީން

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ...

ޑީޒެޑްޖޭއިން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަނީ

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ (ޑީޒެޑްޖޭ) އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހު ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަން ނިންމައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެޖަމްޢިއްޔާއިން ނެރުނު އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު...

މުލަކަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ދިއްގަރަށް

މުލަކަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 23 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ދިއްގަރު ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ދިއްގަރު ހޯދިއިރު ދެވަނައަށް ދިޔައީ މުއްޔެވެ. ތިން ވަނައަށް ދިޔައީ...

ރުޤްޔާ ކުރުމަށް އެހީއެއް: ރިޒްޤަށް ނުވަތަ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރުގެ ފަރުވާ

ރިޒްޤަކީ މާތް ﷲގެ އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ދެއްވަވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އެއީ ވަކި މީހަކަށް އެކަން މަނާކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި ވަކިމީހަކަށް އެކަމެއް ހާޞިލުކޮށްދެވޭނެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނީ ރިޒްޤަކީ ﷲ ލިޔުއްވާ...

ބާޚަތިމު ނައްތާލަން ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

މ ދިއްގަރު ކައުންސިލުން އެރަށުގެ އެކު މުއައްސަސާތަކުގައާއި ގޭ ބިސީތަކުގައި ނައްތާލަން ބޭނުންވެ ނައްތާނުލެވިފައިވާ ބާޚަތިމާއި ޤުރުއާން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ނައްތާލުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ބާޚަތިމާއި ޤުރުއާން ލިޔެފައިވާ...

މ. އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތް ފަށައިފި

މ. އަތޮޅުގެ 22 ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތް މ. ދިއްގަރުގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ދިއްގަރު ސްކޫލުގައި ފެށި މި މުބާރާތުގައި މ. އަތޮޅު ދިއްގަރ މަޑުއްވަރި، މުލައް އަދި މުލިން ޖުމްލަ 28 ދަރިވަރަކު...

ރޯދަވެރިންނަށް ކަދުރު އެހާ މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟

މާތްﷲ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި ކަދުރުގެ ވާހަކަ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. ތަފާތު މިސާލުތައް ޖައްސަވާފައިވެއެވެ. މީސްތަކުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި މޭވާތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. ހަމައެބީދައިން މާތްﷲ ގެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ...

މަރުޙޫމް ޙުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މ. މަޑުއްވަރީ / ގޭޓް އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން އާދަމް (ދޮންބޭބެ) ގެ ހަނދާނުގައި މަޑުއްވަރީ ޒުވާންޖީލް (މިޒާޖު) ން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު...

ޑީޒެޑްޖޭގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހު އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުން އަންނަ މިމުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ ޖޫން 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ....

ދީނީ ދަރުސް : “މަންމަ” (ވީޑިއޯ)

ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުންގެ ފަރާތުން ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި "މަންމަ" ދަރުސްގެ ނަމުގައި ދަރުހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވީ ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނޫ އިލްމްވެރިޔާ ޝައިހު...

ފަހުގެ