ދީން

ޑީޒެޑްޖޭ އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހު ބާއްވާ ޤުރުޢާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ (ޑީޒެޑްޖޭ) އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހު ބާއްވާ ޤުރުޢާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޑީޒެޑްޖޭ ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ...

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިން ކަލްޗަރަލް ޓުއާ ޑިސެމްބަރުގައި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކަލްޗަރަލް ޓުއާގެ ދަތުރުތަކެއް ތައާރަފުކޮށް ތިން ގައުމަކަށް އެކީ ޒިޔާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ އޮފާތަކެއް ފަށައިފިއެވެ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ކަލްޗަރަލް ޓުއާގައި ދަތުރުކުރާނީ ޖޯޑަން އާއި މިސްރު...

ރޯގާ ފެތުރޭތީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުނޫތު ކިޔަން އަންގައިފި

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއާއެކު އެޗްވަންއެންވަން ނުވަތަ ސުވައިން ފުލޫ ވެސް ފެތުރެމުންދާތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް...

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 35.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 35.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީ ލިބުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގައިވާ...

މާޗްމަހުގެ އުމްރާގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގެ އަގަށް ހެޔޮބަދަލެއް ގެނެސްފިއެވެ. އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ މާޗްމަހުގެ ސްކޫލު ބަންދާ ދިމާކޮށް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ...

ޢީދުގެ އަދަބުތައް

ޢީދު ދުވަހުގައި ކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވާ ކަންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ޢީދު ނަމާދަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ހިނައިގަތުން. فَقَدْ صَحَّ فِيْ الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ...

އަރަފާތު ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަން

މިފަހަރު ޙައްޖުވެރިން އަރަފާތުގައި ތިބޭނީ ސެޕްޓެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ހިޖުރީގޮތުން ޛުލްހިއްޖާ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހެއެވެ. މި ދުވަހަށް ކިޔަނީ ހައްޖު ދުވަހެވެ. ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ...

އެންމެ މާތް 10 ދުވަސް

މާތް ﷲ ފަޖުރު ގަންދެއްވިއެވެ. އަދި ދިހަ ރޭ ގަންދެއްވިއެވެ. މާތް ﷲ އެކަލާންގެ މަޙްލޫގެއް ގަންދެއްވުމަކީ އެއެއްޗެއްގެ މާތްކަމާއި ޝަރަފުވެރިކަން އަންގައިދޭ ކަމެއްކަމާއި މެދުގައި ޝައްކެއްނެތެވެ. އެހެން ވީމައި އެކަލާންގެ އަޅުންނަށް...

މުއުމިނުންގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާ ކުރާށެވެ!

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީނަށް އުޅެން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ގިނަވެފައިވާ ކަމީ އެކަމަށްޓަކައި ކީރިތިވަންތަ ﷲ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިއަދު މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މުސްލިމުން...

ފަހުގެ