ޚަބަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ކޮޅުފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެ ނާލާފުށި ޒޯން ބުރަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ގްރޫޕް ދޭގައި ކޮޅުފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު 1-1 ން އެއްވަރުވުމުން ނާލާފުއްޓަށް އަތޮޅު ބުރުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުވެ ޒޯން ބުރަށް ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. މ. އަތޮޅު...

އެލްޖީއޭ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްގައި ފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު މ. އަތޮޅުގެ އެއްވަނަ ކައުންސިލަކަށް ވޭވަށު ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް މިންކޮށް ވަޒަންކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްގައި ފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު މ. އަތޮޅުގެ އެއްވަނަ ކައުންސިލަކަށް ވޭވަށު ކައުންސިލް...

ދިއްގަރުގެ ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އާ ޖަނަރޭޓެއް ގެންގޮސްފި

ދިއްގަރަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެރަށް އައު ޖަނަރޭޓަރެއް  ގެނެސްފިއެވެ. ދިއްގަރު ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރު މުޙައްމަދު ޞާދިޤް ވިދާޅުވީ ދިއްގަރަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް...

މަޑުއްވަރިން ވަގަށްނެގި އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް ފައިސާ ފުލުހުން ހޯދައިފި

މ.މަޑުއްވަރިން ވަގަށްނެގި އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން %98،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މ. މަޑުއްވަރީ ގެއަކުން 128،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއް 20 ސެޕްޓެންބަރު 2019...

ރައީސް ޔާމީން މަޑުއްވަރިއަށާއި މުލަކަށް ވަޑައިގެންފި

މ. އަތޮޅަށާއި ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްޗާ ދަތުރުފުޅުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މ. މަޑުއްވަރިއަށާއި މުލަކަށް ވަޑައިގެންދިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިދެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ....

ރައީސް ޔާމީން ދިއްގަރަށް ވަޑައިގެންފި

މ. އަތޮޅަށާއި ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްޗާ ދަތުރުފުޅުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މ. ދިއްގަރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް ޔާމިން ދިއްގަރަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް...

ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ވޭވަށުގައި ހިންގައިފި

ޑައިމަންޑް ބެކް ސްކުއިޑް (ތުތި ބޯވަދިލަ މަސް)ގެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ވޭވަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިމަހުގެ 15 ން 17 އަށް ވޭވަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ވޭވަށުގެ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ދިއްގަރާއި ނާލާފުށި މޮޅުވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް ދިއްގަރާއި ނާލާފުށި ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މ. އަތޮޅު ބުރުގެ ގްރޫޕް އެކެއްގައި ދިއްގަރު ކުޅުނު މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ މުލަކާ ވާދަކޮށް 2-1...

ރައީސް ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މ. އަތޮޅާއި ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މާދަމާ ފައްޓަވާނެކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ....

މުލަކު ވުމެންސް ވޮލީ ކުލަބުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ވުމެންސް ވޮލީ ކުލަބުން ހޯދުމާ ގުޅިގެން މުލަކު ސްކޫލުން އެކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މުލަކު ސްކޫލުން ވަނީ މިކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މެންދުރުގެ ކެއުމެއް ބާއްވާފައެވެ....

ފަހުގެ