ޚަބަރު

މަޑުއްވަރީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ފެށޭ ހަފްތާގައި ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ – ފެނަކަ

މ. މަޑުއްވަރީއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ފެށޭ ހަފްތާގައި ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަރީފު ...

މުލަކުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް މުލަކުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މުލަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި މ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރާއި މުލަކުގައި ހުރި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މި...

މަޑުއްވަރި ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަޙްމަދު ޒައިދާން

މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަޙްމަދު ޒައިދާން ހޮވިއްޖެއެވެ. އަޙްމަދު ޒައިދާން ވަނީ މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުން ޖީސީއޯ އޯލެވެލް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު...

މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕީޓީއޭ އަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕީޓީއޭއަށް ފަންޑު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކޮޅުފުށީގައި ހަރަކާތެއް ހިންގައިފިއެވެ. ކޮޅުފުށީގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުންނާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން ފަންޑް ރައިސިންގ ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ހިންގާފައިވަނީ މަސްހިފަން ދިއުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ....

މަޑުއްވަރީގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް މ.މަޑުއްވަރީގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް މަޑުއްވަރީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މަޑުއްވަރީ ހެލްތު ސެންޓަރާއި މަޑުއްވަރީ ޒުވާން ޖީލް (މިޒާޖު) އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު ހިންގި ހަރަކާތުގައިވަނީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުމާއި...

ވޭވަށު ސްކޫލު ގްރޭޑް ކުލާސްތަކަށް ކުއިޒް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ވޭވަށު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ކުލާސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުއިޒް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ އެސްކޫލުގައި ބޭއްވި މި ކުއިޒް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ގްރޭޑް ކުލާސްތައް 2 ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ޖުމްލަ 3 ބުރެއް ހިމެނޭގޮތަށް ކުރިއަށް...

ނާއްޓެ އާއި ޒައިބެގެ ލަނޑުތަކުން ވިޔަންސާގެ މައްޗަށް ދަ ގޭންގުން ކުރި ހޯދައިފި

އެމްޓީސީސީ ދެވަނަ ޑިވިޜަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވިޔަންސާ އާއި ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބު (ދަ ގޭންގް) ވާދަކުރިމެޗު ދަ ގޭންގުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު އެފްއޭއެމް ޓާފް ދަނޑުގައި...

ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ކަޕް މ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މ. އަތޮޅު ހިމެނޭ ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ކަޕް މ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތް މ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އޭ...

ޖަނަރޭޓަރަށް ނުކަތައިގެން، މަޑުއްވަރިން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ

މ. މަޑުއްވަރިއަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ދެ ޖަނަރޭޓަރަށް ލޯޑުބޮޑުވެ އިރުއިރުކޮޅާ ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މީމު.އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ މަޑުއްވަރީގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ދެ ޖަނަރޭޓަރަށް ލޯޑު ބޮޑުވެ...

މަޑުއްވަރީގައި ފީފާއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މަޑުއްވަރީގައި ފީފާއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ޒުވާނަކަށެވެ. އޭނާއަށް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނުވާއިރު އޭނާ މިހާރުވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މުއްޔަށް ގޮސްފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ފީފާ...

ފަހުގެ