Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 70
ޚަބަރު | #Meemu - Part 91

ޚަބަރު

މުލަކާއި ނާލާފުށި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލަކު ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މ. މުލަކާއި ނާލާފުށި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލަކު ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2 -0 ލަނޑުންނެވެ. މުލަކާއި ނާލާފުށި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ...

މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މ.އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ން 10 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އާކް މޯލްޑިވްސް...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިމަހު 15 ވަނަ ދުވަހު މުލަކުގައި ފަށަނީ

  މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ. މި މުބާރާތް އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަސް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއަހަރު މި...

ކޮޅުފުއްޓަށް އައި ބޯޓަކުން ގެނައި ފޮށިގަނޑެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މ. ކޮޅުފުއްޓަށް އައި ބޯޓަކުން ގެނައި ފޮށިގަނޑެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ. މިތަކެތިފެނިފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަސް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ކޮޅުފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ހިންގި...

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ދިއްގަރުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 16 ސެލޯފިންކޮޅާއެކު މީހަކު ދިއްގަރުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 7...

ވޭވަށާއި މަޑުއްވަރި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ވޭވަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މ. ވޭވަށާއި މ. މަޑުއްވަރި ވާކަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ވޭވަށު ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ވޭވަށުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 4-0 ންނެވެ. ވޭވަށާއި މަޑުއްވަރި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މި ފުޓްބޯޅަ...

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ މ. މުލަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓާ ޒެނީޝާ ޝާހިދު ޒަކީ މ. މުލަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާ ވަނީ މުލަކުގައި ހުންނަ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެ ސެންޓަރުން ދެމުންދާ...

ސާކު 8 ޤައުމުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިން މ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ފޯރަމް އޮފް ދި އިލެކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ބޮޑީސް އޮފް ސައުތް އޭސިޔާ (ފެެމްބޯސާ)ގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު ސާކް 8 ގައުމުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިން  މީމު އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މި...

މައި ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން މ. އަތޮޅުގައި ކޯސްތަކެއް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

 މައި ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން މުލަކުތޮޅުގައި ކޯސްތަކެއް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މ.އަތޮޅަށް އޮގަސްޓް މަހުގެ 1 ން 4 އަށް އެކޮލެޖުގެ ފަރާތުން ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ 7 ރަށެއްގެ...

ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި

ނާލާފުށި އޮންލައިން އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކުރީގެ ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޒުހައިރާ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ އިދާރާއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ، އިސްތިއުފާގެ...

ފަހުގެ