ޚަބަރު

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ކޮޅުފުށީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މުލަކު މުބާރަތުގެ ފައިނަލަށް

  މުލަކުގައި ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކޮޅުއްފުށީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މުލަކު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މުލަކު ޖާގަ ހޯދީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު 4-0 ން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ....

މުލަކު ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

  ދެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މުލަކު ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފުލުހުންނާއި މުލަކު ސްކޫލު ގުޅިގެން މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 23 ން 24 އަށެވެ....

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: މުއްޔާއި ނާލާފުށި ވާދަކުރި މެޗު ނާލާފުށި ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މުލަކުގައި ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މުއްޔާއި ނާލާފުށި ވާދަކުރި މެޗު ނާލާފުށި ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 4-1 ންނެވެ. މިމެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިންވެސް ނާލާފުއްޓަށް...

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ބާކީ އެއްމެޗު އޮއްވައި ނާލާފުށި ފައިނަލަށް

  މުލަކުގައި ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ނާލާފުއްޓަށް ބާކީ އެއްމެޗު އޮއްވައި ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ނާލާފުށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ ގްރޫޕް އެކެއްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. ނާލާފުށި މިހާތަނަށް ވަނީ ކުޅުނު...

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ދިއްގަރާއި މަޑުއްވަރި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

މުލަކުގައި ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގްރޫޕް އެކެއްގައި ދިއްގަރާއި މަޑުއްވަރި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗު އެއްވަރުވެފައިވަނީ 1-1 ންނެވެ. މިމެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި...

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ ދިވެހި ދުވަސް ބާއްވައިފި

  މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ 18 ވަނަ ދިވެހި ދުވަސް އެސްކޫލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 18 ން 19 އަށް މަޑުއްވަރީ ސްކޫލު ހޯލުގައެވެ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި މި...

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރި ދިއްގަރާއި މަޑުއްވަރި މެޗު މިއަދު

  މޫސުން ގޯވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި މެޗު މިއަދު ހަވީރު ކުޅޭނެއެވެ. އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ދިއްގަރާއި މަޑުއްވަރި އިއްޔެ ހަވީރު ވާދަކުރަން ހަމަޖެހިފައިއޮތް މެޗު ފަސްކޮށްފައިވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމްއިން...

މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ކަނޑުގަދަ ވިއްސާރަ ދުވަސް ވަރަކަށް ވެފައި، މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް...

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ މަސްވެރިކަން އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅުވެއްޖެ

  މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ މަސްވެރިކަން އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅުވެ، މިފްކޯގެ މަސް ގަންނަ ހުރިހާ ބޯޓެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. މިފްކޯއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ މެދު ރާއްޖެތެރޭގައި ހިމެނޭ ޅ. އަތޮޅާއި...

ވިޓަމިންއާއި ސިއްޙީ ފައިދާތަކަށް ކެރެޓް ވަރެއް ނެތް

  ވިޓަމިން އޭ ބޭސްތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާށެވެ. ސަބަބަކީ ތަރުކާރީ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ތަރުކާރީގެ ބާވަތަކީ އޭގައި ވިޓަމިން އޭ އާއި ބާރުގަދަ ސިއްޙީ ފައިދާތަކެއް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. ކެރަޓަކީ އޭގައި...

ފަހުގެ