ސިޔާސީ

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅުކައުންސިލެއް ހޮވައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން އެދެން – އެމްޕީ އިކްރާމް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ކައުންސިލެއް ހޮވައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގެން އެދޭކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޕީ އިކްރާމް މިހެން...

މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިއިލެކްޝަން ބާއްވައިފި

މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިން މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަން ޒާހިދާ އިބްރާހިމް އާއި ސަޒިއްޔާ ޢަބްދުލް ޣަފޫރު އަދި ހައްވާ އިލްހާމާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބައި އިލެކްޝަންގެ...

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކެއް ނުކުރަން – އިކްރާމް

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ނެރުނު ރިޕޯޓް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށާއި އެރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކު ނުކުރާކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

އެމްޑީއެން އިން ހިންގާފައިވަނީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ – ދިއްގަރު ރައްޔިތުން

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ނެރުނު ރިޕޯޓަކީ އެޖަމިއްޔާއިން ހިންގި ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއްކަމަށާއި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމުގައި މ. ދިއްގަރުު ރައްޔިތުންނާއި އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ...

ރައީސް ޔާމީން މަޑުއްވަރިއަށާއި މުލަކަށް ވަޑައިގެންފި

މ. އަތޮޅަށާއި ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްޗާ ދަތުރުފުޅުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މ. މަޑުއްވަރިއަށާއި މުލަކަށް ވަޑައިގެންދިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިދެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ....

ރައީސް ޔާމީން ދިއްގަރަށް ވަޑައިގެންފި

މ. އަތޮޅަށާއި ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްޗާ ދަތުރުފުޅުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މ. ދިއްގަރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް ޔާމިން ދިއްގަރަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް...

ރައީސް ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މ. އަތޮޅާއި ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މާދަމާ ފައްޓަވާނެކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ....

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި އިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން – އެމްޕީ އިކްރާމް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އަޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްވުމުގެ މަސައްކަތް މާތް ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު ފަށާފައިވާކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޕީ އިބްރާހިމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަދި މިހާރުވެސް މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާ އިބްރާހިމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ....

ކާމިޔާބާއެކު އިކްރާމް ދިއްގަރަށާއި މުއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރަށާއި މުއްޔަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފަހުގެ