ސިޔާސީ

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި އިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން – އެމްޕީ އިކްރާމް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އަޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްވުމުގެ މަސައްކަތް މާތް ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު ފަށާފައިވާކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޕީ އިބްރާހިމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަދި މިހާރުވެސް މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާ އިބްރާހިމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ....

ކާމިޔާބާއެކު އިކްރާމް ދިއްގަރަށާއި މުއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރަށާއި މުއްޔަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިބްރާހިމް ނަޞީރު މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ާމިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި މުލަކު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި އިބްރާހިމް ނަޞީރު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އިކްރާމް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި އިކްރާމް ޙަސަން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ. އިލެކްޝަން...

ރައީސް ޞާލިޙް ދިއްގަރު އަންހެނުންނާއެކު ވޮލީ ކުޅުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދިއްގަރު ވަޑައިގެން އެރަށު އަންހެން ވޮލީ ޓީމާއެކު ވޮލީ ކުޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސް...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު މުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު މުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މުލަކު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި...

މުލަކު ކައުންސިލުން ދާއިރާގެ ބަހުސެއް ބާއްވަނީ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި މުލަކު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ދާއިރާގެ ބަހުސެއް ބޭއްވުމަށް މުލަކު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ....

ހިނާ ވަލީދުގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އަންނަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ހީނާ ވަލީދުގެ މާލޭގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ...

މަޖިލިސް ބަހުސް: މ. އަތޮޅުގެ ދެ ދާއިރާގެ ބަހުސް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ޕީއެސްއެމުން ބާއްވާ މަޖިލިސް ބަހުސްގައި މ. އަތޮޅުގެ ދެ ދާއިރާގެ ބަހުސް މާދަމާ އޮންނާނެއެވެ. މ....

ފަހުގެ