ކުޅިވަރު

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މ. މުލީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ދ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ...

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި މުއްޔާއި ދ. މީދޫ ވާދަކުރަނީ

މ. މުލީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ދ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދ. މީދޫގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ....

ސީ.ޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފަސް ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މ. މަޑުއްވަރީގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފަސް ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އެކުލަބާއި މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ އިދާރާ ގުޅިގެން “ސީ.ޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް” ގެ ނަމުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25...

މ. އަތޮޅަށް ހޭންޑްބޯލް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މ. އަތޮޅަށް ހޭންޑްބޯލް ތަޢާރަފް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްއާ މ. އަތޮޅުގެ ވަފްދުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މ. އަތޮޅަށް ހޭންޑްބޯލް ތަޢާރަފްކުރުމަށް...

ދިއްގަރުގައި ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޯހެއް ހިންގަނީ

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ގައި ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ...

މުލީ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ހޯލު ކެރަމް އިންޑޯ ހޯލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

މ. މުލީ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ހޯލު ކެރަމް އިންޑޯ ހޯލަކަށް ބަދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. India-Maldives Test Series 2019...

އިންޑިއާ – ރާއްޖެ ކެރަމް ޓެސްޓް ސީރީސް މުލީގައި ކުރިއަށްދަނީ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކެރަމް ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ޓީމްތަކާއެކު ކުޅޭ ޓެސްޓް ސީރީސް މ. މުލީގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މުލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާ މި ސީރީސްގައި ފަސް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު،...

ކުލަބް އަޕްރައިސިންގ އިން މަޑުއްވަރީގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މ. މަޑުއްވަރީގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެކުލަބާއި މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ އިދާރާ ގުޅިގެން "ސީ.ޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ނަމުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ޒޯން ހަތަރެއްގައި ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދިއްގަރުން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ހަތަރެއްގައި ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން މ. ދިއްގަރު ހޯދައިފިއެވެ. ދިއްގަރުން ޒޯން ހަތަރެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ އދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަން އޮމަދޫ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ޒޯން ބުރުގައި ދިއްގަރުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ބުރުގެ ކުޅުން ރޭ ފެށިއިރު، ޒޯން ހަތަރެއްގައި ދިއްގަރުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ދިއްގަރުން މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ރޭ ނާލާފުއްޓާ ވާދަކޮށް 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗު...

ފަހުގެ