ކުޅިވަރު

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޅ. ނައިފަރު އީކޯ ޔޫތު ޖަމްޢިއްޔާއާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށާފައިވަނީ މ. ކޮޅުފުށީގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން...

މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއްގަރާއި ވޭވަށް

މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން...

މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މ. މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅައިދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ، މ. މުލީގެ އިތުރުން ށ.ފޭދޫ، ޅައިމަގު،...

އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މުލީ...

މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓްތައް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

މ. މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓްތައް ތަރައްޤީ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ކުޅިވަރާބެހޭ މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓް ތަރައްޤީކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މ. އަތޮޅުގެ ހަ ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މ. އަތޮޅުގެ ހަ ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ރަށްތަކަކީ މަޑުއްވަރި އާއި ކޮޅުފުއްޓާއި މުލީގެ...

ދިއްގަރު ހިމެނޭގޮތަށް 14 ރަށެއްގައި ޓާފް ދަނޑު އަޅަނީ

މ. ދިއްގަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް 14 ރަށެއްގަައި ފުލްސައިޒުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓާފް ދަނޑު އަޅަން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ޓާފް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކަކީ ދިއްގަރުގެ އިތުރުން ހއ. އިހަވަންދޫ، ހދ....

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަންގައި 16 އަހަރުންގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ސްކޫލް ހޯދައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ގްރޭޓާ މާލޭ ޒޯންގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ސްކޫލް ހޯދައިފިއެވެ. މި އުމުރުފުރައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ސްކޫލުން ހޯދީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ...

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ދިއްގަރު ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރު ޒުލައިޚާ މުޙްސިން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް...

ރާޅުގުޑީގައި މަޑުއްވަރިއަށް އައި ބައިވެރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އުތުރަށް ރާޅުގުޑީގައި ދުއްވުމަށް ފެށި ދަތުރުގައި ރާޅުގުޑީގެ ބައިވެރިންނަށް މ. މަޑުއްވަރިއަށް އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މ. އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްކަމުގައިވާ ތުވަރު ކައިރިން ފެށިގެން ރާޅުގުޑީގައި މަޑުއްވަރިއަށް...

ފަހުގެ