ކުޅިވަރު

އިންޑިއާ – ރާއްޖެ ކެރަމް ޓެސްޓް ސީރީސް މުލީގައި ކުރިއަށްދަނީ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކެރަމް ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ޓީމްތަކާއެކު ކުޅޭ ޓެސްޓް ސީރީސް މ. މުލީގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މުލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާ މި ސީރީސްގައި ފަސް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު،...

ކުލަބް އަޕްރައިސިންގ އިން މަޑުއްވަރީގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މ. މަޑުއްވަރީގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެކުލަބާއި މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ އިދާރާ ގުޅިގެން "ސީ.ޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ނަމުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ޒޯން ހަތަރެއްގައި ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދިއްގަރުން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ހަތަރެއްގައި ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން މ. ދިއްގަރު ހޯދައިފިއެވެ. ދިއްގަރުން ޒޯން ހަތަރެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ އދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަން އޮމަދޫ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ޒޯން ބުރުގައި ދިއްގަރުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ބުރުގެ ކުޅުން ރޭ ފެށިއިރު، ޒޯން ހަތަރެއްގައި ދިއްގަރުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ދިއްގަރުން މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ރޭ ނާލާފުއްޓާ ވާދަކޮށް 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗު...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އަތޮޅު ބުރުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދިއްގަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ބުރުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދިއްގަރުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ދިއްގަރުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ އަތޮޅު ބުރުގެ ފައިނަލުގައި ނާލާފުއްޓާ ވާދަކޮށް 4-0 ން މެޗު...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ކޮޅުފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެ ނާލާފުށި ޒޯން ބުރަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ގްރޫޕް ދޭގައި ކޮޅުފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު 1-1 ން އެއްވަރުވުމުން ނާލާފުއްޓަށް އަތޮޅު ބުރުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުވެ ޒޯން ބުރަށް ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. މ. އަތޮޅު...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ދިއްގަރާއި ނާލާފުށި މޮޅުވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް ދިއްގަރާއި ނާލާފުށި ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މ. އަތޮޅު ބުރުގެ ގްރޫޕް އެކެއްގައި ދިއްގަރު ކުޅުނު މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ މުލަކާ ވާދަކޮށް 2-1...

މުލަކު ވުމެންސް ވޮލީ ކުލަބުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ވުމެންސް ވޮލީ ކުލަބުން ހޯދުމާ ގުޅިގެން މުލަކު ސްކޫލުން އެކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މުލަކު ސްކޫލުން ވަނީ މިކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މެންދުރުގެ ކެއުމެއް ބާއްވާފައެވެ....

މުލަކަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކު ބަލިނުވެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރަތްމަންދޫ ވޮލީ ޓީމް ހޯދައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މުލަކަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެއްޗެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރަތްމަންދޫ  ވޮލީ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ރަތްމަންދޫ ވޮލީ ޓީމް މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ދިއްގަރުން ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، ނާލާފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ދިއްގަރުން ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، ނާލާފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް އެކެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ...

ފަހުގެ