Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 70
ކުޅިވަރު | #Meemu - Part 2

ކުޅިވަރު

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑީސީޖޭ ހޯދައިފި

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލްގައި އެފްއޯޑީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑީސީޖޭ ހޯދައިފިއެވެ. ޑީސީޖޭ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ހަވީރު އެފްއޯޑީއާ ވާދަކޮށް 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގައި ޑީސީޖޭއަށް ލަނޑުތައް...

ކޮވިގޯނި މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ޑީސީޖޭ ފައިނަލަށް

ދިއްގަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ޖަމިއްޔަތުލް ކޮވިގޯނި ބަލިކޮށް ޑީސީޖޭއިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ދިއްގަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗު ޑީސީޖޭ އިން ކާމިޔާބުކުރީ...

ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްސީ ރިއޯ ބަލިކޮށް އެފްއޯޑީ ފައިނަލަށް

ދިއްގަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްސީ ރިއޯ ބަލިކޮށް އެފްއޯޑީ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. އެފްއޯޑީ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ މިރޭ އެފްސީ ރިއޯގެ މައްޗަށް...

ޗެމްޕިއަން އިފްހާމްސް ކެޓިއިރު، ޑީސީޖޭ، އެފްއޯޑީ، ކޮވިގޯނި އަދި ރިއޯ ސެމީއަށް

ދިއްގަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެފްސީ އިފްހާމްސްއަށް ސެމީގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނުއިރު، ޑީސީޖޭ އާއި އެފްއޯޑީ އާއި ޖަމިއްޔަތުލް ކޮވިގޯނި އަދި އެފްސީ ރިއޯ ސެމީ...

އައިއެފްސީ 2019: އެފްއޯޑީ އާއި ކޮވިގޯނި އަދި ކުލަބް އެކްސްއިން ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދިއްގަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތައް އެފްއޯޑީ އާއި ޖަމިއްޔަތުލް ކޮވިގޯނި އާއި ކުލަބް އެކްސްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކުލަބް އެކްސްއިން އެޓީމު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިއްޔެ ހަވީރު...

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރު އަޙްސަން ނަޢީމް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް...

އައިއެފްސީ 2019: ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްއޯޑީ އާއި ކޮވިގޯނި މޮޅުވިއިރު، ޑީސީޖޭ އިން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދިއްގަރު މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބޮޮޑު ތަފާތަކުން އެފްއޯޑީ އާއި ޖަމިއްޔަތުލް ކޮވިގޯނި މޮޅުވިއިރު ޑީސީޖޭ އިން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފްރެންޑްސް އޮފް ދިއްގަރު...

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށަނީ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ދުޅެހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލުންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް...

އައިއެފްސީ 2019: ޗެމްޕިއަން އިފްހާމްސް އާއި ޑީސީޖޭ އަދި ރިއޯ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ޑީސީޖޭ އާއި އެފްސީ ރިއޯ އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެފްސީ އިފްހާމްސް އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. އައިއެފްސީގެ ކުޅުން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، އިއްޔެ...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ފަށައިފި

މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޚާއްޞަ ފުޓްސަލް މެޗަކުންނެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު...

ފަހުގެ