Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 70
ކުޅިވަރު | #Meemu - Part 3

ކުޅިވަރު

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުބާރާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއެކު ދިއްގަރުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ....

މުލަކު ތުރީ އޮން ތުރީ ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތުރީ އޮން ތުރީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މުބާރާތް...

ޑީޒެޑްޖޭ ވާދެމުން ހަބޭސް: އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް އެކަތަ ހޯދިއިރު، ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނައިލޯން ހޯދައިފި

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން “ޑީޒެޑްޖޭ ވާދެމުން ހަބޭސް” ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ވާދެމުމުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް އެކަތަ...

މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ކަޕްގައި ބައިިވެރިވާ އަންހެން ޓީމުތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ކަޕް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެން ތިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ...

މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ކަޕްގައި އަށް ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ކަޕްގައި އަށް ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މާދަމާރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަށް...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި 10 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މިއަަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 15 ން 21...

“ޑީޒެޑްޖޭ ވާދެމުން ހަބޭސް” ގެ ނަމުގައި ވާދެމުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުވެސް ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން "ޑީޒެޑްޖޭ ވާދެމުން ހަބޭސް" ގެ ނަމުގައި ވާދެމުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ވޭވަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް...

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ކަޕް ބާއްވަނީ

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މ. މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ބުނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް...

ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދުޅަހެޔޮ،...

ފަހުގެ