ކުޅިވަރު

މުލަކަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލަށް ރަތްމަންދޫ އާއި މުލި

މުލީގައި ކުރިއަށްދާ މުލަކަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ރަތްމަންދޫ އާއި މުލި ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ރަތްމަންދޫ ޖާގަހޯދީ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މުލި ފައިނަލުން...

މުލަކަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންެހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ވޭވަށާއި މުލައް ޖާގަހޯދައިފި

މުލީގައި ކުރިއަށްދާ މުލަކަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ވޭވަށު ވެދުން ވޮލީ ޓީމާއި މުލަކު ވުމެންސް ވޮލީ ކުލަބް ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ވޭވަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީ...

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޙުލޫފް މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 6 ން 8 އަށް މިނިސްޓަރ މ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ރަތްމަންދޫ،...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މ. އަތޮޅުގެ ހަ ޓީމް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މިއަހަރު މ. އަތޮޅުގެ ހަ ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ފުޓްސަލް...

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޅ. ނައިފަރު އީކޯ ޔޫތު ޖަމްޢިއްޔާއާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެޓްބޮޓްލް ރީޔޫޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށާފައިވަނީ މ. ކޮޅުފުށީގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން...

މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއްގަރާއި ވޭވަށް

މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން...

މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މ. މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅައިދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ، މ. މުލީގެ އިތުރުން ށ.ފޭދޫ، ޅައިމަގު،...

އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މ. އަތޮޅު ލީގު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މުލީ...

މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓްތައް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

މ. މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓްތައް ތަރައްޤީ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ކުޅިވަރާބެހޭ މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓް ތަރައްޤީކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މ. އަތޮޅުގެ ހަ ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މ. އަތޮޅުގެ ހަ ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ރަށްތަކަކީ މަޑުއްވަރި އާއި ކޮޅުފުއްޓާއި މުލީގެ...

ފަހުގެ