Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/index.php:5) in /home/fahidhoo/public_html/meemu.mv/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Supercacher/Supercacher_Helper.php on line 70
ކުޅިވަރު | #Meemu - Part 33

ކުޅިވަރު

މަޑުއްވަރީ ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

  މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ މަޑުއްވަރީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށާއި ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޖާޒީ އާއި އޮފިޝަލުން ކިޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: މުލީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ދިއްގަރު މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދިއްގަރާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު ދިއްގަރުން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ދިއްގަރުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ...

ދިއްގަރާއި މުލި ވާދަކުރާ މެޗުން މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަދު ފަށަނީ

  ދިއްގަރު އަދި މުލި ވާދަކުރާ މެޗުން މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މ. އަތޮޅު މުބާރާތް މިއަދު ފަށާނެއެވެ. ދިއްގަރާއި މުލި ވާދަކުރާ މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައި މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. މި...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއެކު މުލަކުގައި ކުރިއަށްދަނީ

  މ. މުލަކުގައި މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއެކު އެރަށުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތަށް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި ދަނޑު ކުރެހުމާއި ބޯޅަގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައާއި ދަނޑު ބޭރު ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް...

މުލަކާއި ދިއްގަރު ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު މުލަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މުލަކާއި ދިއްގަރު ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ މުލަކުގައި ކުޅުނު މިމެޗު މުލަކު ޓީމުން މިމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 4-1 ލަނޑުންނެވެ. މިމެޗަކީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން...

ވޭވަށާއި މުލި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ވޭވަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މ. ވޭވަށާއި މުލި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ވޭވަށް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ވޭވަށުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ވޭވަށު ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މުއްޔާއި ވާދަކޮށް 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ވޭވަށާއި މުލި ވާދަކުރިއެކުވެރިކަމުގެ...

މުލަކާއި ނާލާފުށި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލަކު ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މ. މުލަކާއި ނާލާފުށި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލަކު ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2 -0 ލަނޑުންނެވެ. މުލަކާއި ނާލާފުށި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިމަހު 15 ވަނަ ދުވަހު މުލަކުގައި ފަށަނީ

  މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ. މި މުބާރާތް އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަސް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއަހަރު މި...

ވޭވަށާއި މަޑުއްވަރި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ވޭވަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މ. ވޭވަށާއި މ. މަޑުއްވަރި ވާކަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ވޭވަށު ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ވޭވަށުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 4-0 ންނެވެ. ވޭވަށާއި މަޑުއްވަރި ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މި ފުޓްބޯޅަ...

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

19 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަ ސުކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެފުރުސަތު ކޮލެޖްތަކަށް ވެސް ވަނީ...

ފަހުގެ